Čeští lodníci

Požadujeme změnu smlouvy z roku 1974!

Smlouva z roku 1974 měla paradoxně zabránit dvojímu zdanění, které však stále probíhá. Ačkoliv Ministerstvo financí slíbilo, že s vybíráním daně počká, nestalo se tak. Daň je tedy vybírána dvakrát. Jednou je zaplacená v Nizozemí, podruhé je zaplacená v Čechách. A vzhledem k tomu, že ne všichni lodníci měli dostatek peněz, banky jim zamítly žádosti o půjčky, kterými by zaplatili své dluhy, a proto jim Finanční úřady zastavují veškerý majetek. A tak se někteří z nás dostali až na úplné dno.


Výpočet superhrubé mzdy

Superhrubá mzda vychází z hrubé mzdy zaměstnance, ke které se přičítá zdravotní (9 %) a sociální pojištění (25 %) zaměstnavatele. Výsledkem je superhrubá mzda, která se po zaokrouhlení na stovky dle §16 Zákona o daních z příjmů následně využije pro výpočet zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (15 %). Superhrubá mzda je tedy přesným účetním nákladem zaměstnavatele na zaměstnance. Pokud by žádná ze stran neplatila státu žádné daně ani odvody, mohl by zaměstnavatel přesně tuto celou částku vyplácet zaměstnanci, aniž by to pro zaměstnavatele mělo oproti současnému stavu jakýkoliv negativní finanční efekt. A právě o tuto částku se nám zvedá hrubá mzda, i když jsme už zaplatili a řádně zdanili sociální a zdravotní v jiném státě. O 34% se nám tedy zvedne hrubá mzda, a stát nás neprávem okrádá o peníze, na které nemá vůbec nárok.

Další věcí, kterou nám zdaňují je nemocenská, ačkoliv se u nás nezdaňuje. Dále diety, cestovné do práce a spoření na důchod, které někomu platil zaměstnavatel.Komentáře

Petr Malík

“Několikrát jsme jako skupina lodníků poukazovali na špatnou smlouvu, která platí za doby komunismu z roku 1974 a požadovali její změnu nebo úpravu. Ministerstvo Financi s tím nehodlá nic dělat..„

Jana Nováková

“Když smlouva platí, už od roku 1974, proč se začalo s výběrem daní, až nyní? Proč se za tyto roky nikdo neozval? Proč pracovníci FÚ tápou a nejsou schopni s přehledem odpovídat na naše dotazy?„