Odborová organizace

Proč, jsme vznikli?

Každý z lodníků zažil při své práci situace, kdy se stalo něco nepříjemného (neproplacená mzda, vyhození na břeh, čekání měsíce na pracovní smlouvy atd.)
Mnoho z nás také potkala situace kolem smlouvy s Nizozemskem. Vše mělo jedno dohromady společné, a to pocit bezmoci, bezpráví a každý v tom zůstal sám. Na právní pomoc, už prostředky nezbyly. Z těchto důvodů se část z nás rozhodla získat stejná práva jako jiné pracovní obory a mít v době Evropské unie, stejný nárok na poradenství, či právní pomoc.
Proto byla založena odborová organizace Čeští lodníci, která chce do budoucna zabránit další diskriminaci našeho řemesla a postarat se o své členy po celé Evropě v případech, kdy se porušují pracovní smlouvy a podmínky. Naším hlavním cílem však stále zůstává zrušení smlouvy mezi Českou republikou a Nizozemím, která do dnešní doby nepatří.

ZO (základní organizace) Čeští lodníci patří pod Českomoravský Odborový svaz, přesněji pod Odborový svaz dopravy. V současné době čekáme na zápis k příslušnému Rejstříkovému soudu, poté nám bude přiděleno IČO, teprve poté budeme zřizovat účet na který se budou posílat členské příspěvky. Za závazné jsme přijali Stanovy Odborového svazu dopravy. V případě dotazů volejte:
Jana Nováková +420 607 550 144.

Směrnice č. 1

Členská přihláška do odborů

Máte-li zájem přidat se k našim odborům, prosím vyplňte členskou přihlášku a poté ji zašlete na emailovou adresu: info@cesti-lodnici.cz nebo zasílejte poštou na adresu: Jana Nováková, Dvořákova 56, Česká Kamenice 40721

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat na tel.č.: +420 607 550 144

Členská přihláška

Odborový svaz dopravy - Stanovy

OSD Stanovy